GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Informacijos šaltiniai mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos procese

Informacijos šaltiniai MTEPI komunikacijos procese:

Paieška atvirosios prieigos ištekliuose:

Paieška prenumeruojamose EBSCO Publishing duomenų bazėse:

Paieška Lietuvos virtualioje bibliotekoje:

Teisinės ir statistinės informacijos paieška:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt