GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Kaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti

Kaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti:

Mokslinių žurnalų patikimumo vertinimo kriterijai:

Mokslinio žurnalo atranka pagal leidybos kokybės kriterijus:

Žurnalų paieška atvirosios prieigos duomenų bazėje Scimago Journal Rankings:

Leidyklos Wiley mokslinio žurnalo straipsniui publikuoti paieškos įrankis:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt