GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Kontaktai

Karo mokslų informacijos ir leidybos centras

Direktorė

Daiva Kalvaitienė

Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius
Tel.: KATT 24678 (+370 5 210 3678)
El. paštas daiva.kalvaitiene@lka.lt
Patarėjas
Arvydas Kažukauskas
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Tel. +370 5 262 4446
El. paštas arvydas.kazukauskas@lka.lt
Teminiai bibliotekininkai:

Nacionalinis saugumas ir gynyba / Gynybos studijos
Ieva Adomėlytė
ieva.adomelyte@lka.lt   

Tarptautiniai santykiai / Karinė diplomatija
Ina Reivytienė 
ina.reivytiene@lka.lt 
 
Gynybos technologijų vadyba / Gynybos išteklių vadyba
Danguolė Gimžiūnaitė
danguole.gimziunaite@lka.lt 


Informacijai
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
Registracija ir abonementas
Tel. +370 5 273 55 49
El. p. biblioteka@lka.lt
Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius
Registracija ir abonementas
Tel. +370 5 262 21 81
El. p. biblioteka@lka.lt
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt