GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Laisvos prieigos duomenų bazės
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt