GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Informacijos tvarkymo programa Mendeley

Susipažinimas su programa Mendeley:

Mendeley asmeninės paskyros kūrimas. Mendeley Desktop įdiegimas:

Bibliografinių įrašų įkėlimas iš interneto naudojant Web Importer:

Citavimas ir literatūros sąrašų sudarymas MS Word naudojant įskiepį Mendeley Cite-O-Matic:

Bibliografinių įrašų kūrimas rankiniu būdu:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt