GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos naujovės

MTEPI komunikacijos naujovės:

Mokslininko profilis Google Scholar:

Mokslininko identifikatoriaus ORCID kūrimas:

Mokslininko rezultatų sklaida per LinkedIN ir ResearchGate:

Mokslo komunikacijos ir leidybos tendencijos:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt