GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Mokslo rezultatų vertinimas

Mokslo rezultatų vertinimo apžvalga:

Žurnalo profilis duomenų bazėje Web of Science:

Žurnalo profilis duomenų bazėje Scopus:

Mokslininko publikacijos Google Scholar paskyroje:

Lietuvoje leidžiami žurnalai duomenų bazėje Scimago Journal & Country Rank:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt