GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Mokslo sričių ir krypčių klasifikacija
H 000 Humanitariniai mokslai

01H Filosofija

02H Teologija

03H Menotyra

04H Filologija

05H Istorija

07H Etnologija

S 000 Socialiniai mokslai

01S Teisė

02S Politikos mokslai

03S Vadyba

04S Ekonomika

05S Sociologija

06S Psichologija

07S Edukologija

08S Komunikacija ir informacija
T 000 Technologijos mokslai

01T Elektros ir elektronikos inžinerija

02T Statybos inžinerija

03T Transporto inžinerija

04T Aplinkos inžinerija

05T Chemijos inžinerija

06T Energetika ir termoinžinerija

07T Informatikos inžinerija

08T Medžiagų inžinerija

09T Mechanikos inžinerija

10T Matavimų inžinerija
P 000 Fiziniai mokslai

01P Matematika

02P Fizika

03P Chemija

04P Biochemija

05P Geologija

06P Fizinė geografija

07P Paleontologija

08P Astronomija

09P Informatika

A 000 Žemės ūkio mokslai

01A Agronomija

02A Veterinarija

03A Zootechnika

04A Miškotyra
B 000 Biomedicinos mokslai

01B Biologija

02B Biofizika

03B Ekologija ir aplinkotyra

04B Botanika

05B Zoologija

06B Medicina

07B Odontologija

08B Farmacija

09B Visuomenės sveikata

10B Slauga
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt