GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Naudingos nuorodos
NATO dokumentai ir mokslo darbų saugyklos

Strateginiai NATO dokumentai
https://nato.mfa.lt/nato/lt/dokumentai/strateginiai-nato-dokumentai

NATO standartizacijos ofisas
https://www.nato.int/cps/en/natohq/publications.htm

NATO Handbook – ŽINYNAS
https://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf

NATO – Publications – STRAIPSNIAI
https://www.nato.int/cps/en/natohq/79511.htm

NATO Publications - NATO Multimedia Library – VIZUALINIŲ PREIMONIŲ BIBLIOTEKA
www.natolibguides.info/library/find/nato_pubs

NATO Logistics Handbook – DTIC – LOGISTIKOS ŽINYNAS
www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a479915.pdf

NATO Publications - NATO Multimedia Library - NATO LibGuides at ... – MULTIMEDIJOS BIBLIOTEKA
www.natolibguides.info/library/find/nato_pubs

Allied Joint Publication (AJP) – DOKTRINOS
https://www.gov.uk/government/collections/allied-joint-publication-ajp


Mokslininkų darbų nuorodos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABA)https://www.elaba.lt/elaba-portal/

Bibliografinė duomenų bazė Scopus
https://www.scopus.com/home.uri

Žurnalų, straipsnių publikavimui, paieškos įrankis
https://journalfinder.elsevier.com/

Master Journal List - Clarivate Analytics
http://mjl.clarivate.com/

Emerging Sources Citation Index (ESCI)
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/ 

The International Statistical Institute (ISI)
https://www.isi-web.org


Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt