GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
OpenAIRE projektas

Pranešame, kad LKA institucinė talpykla, veikianti eLABa pagrindu jau prijungta prie ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos remiamo „Horizontas 2020“ OpenAIRE projekto talpyklų tinklo, vienijančio daugiau nei 600 talpyklų.

Kodėl verta prisijungti prie OpenAIRE talpyklų tinklo?

Talpyklų, kurios yra suderintos ir užregistruotos OpenAIRE, duomenys yra matomi pasaulinėje erdvėje, auga institucijos ir mokslininkų tarptautinis matomumas, žinomumas ir pripažinimas. Į talpyklas, kurios suderintos su OpenAIRE rekomendacijomis, įkeltos publikacijos automatiškai tenkina H2020 projektuose su atvirąja prieiga susijusius reikalavimus publikacijoms. Tai yra itin svarbu mokslininkams, vykdantiems tyrimus, kurie finansuojami Europos Komisijos ir Lietuvos mokslo tarybos lėšomis.

Šiuo metu yra užregistruotos 8 Lietuvos talpyklos, suderintos su atvirosios prieigos ir OpenAIRE rekomendacijų gairėmis, tarp jų yra ir LKA talpykla.

Lietuviškas talpyklas galima patikrinti čia:

Taip pat informuojame, kad LKA institucinės talpyklos, veikiančios eLABa pagrindu, laisvai internete prienami PDB ir ETD dokumentai jau randami:

1. Google Mokslinčiaus (angl. Scholar) paieškos portale (https://scholar.google.lt).
Google Scholar paieškos portale yra surandama ne mažiau kaip 40 laisvai internete prienamų PDB ir ETD dokumentų, talpinamų LKA institucinėje eLABa pagrindu veikiančioje talpykloje. Šie dokumentai yra „pirmieji“ Google Scholar paieškos sąraše, juos galima pamatyti čia.

2. OpenAIRE paieškos portale (https://explore.openaire.eu).
OpenAIRE portale surandami 119 laisvai internete prieinamų PDB ir ETD dokumentų, kuriuos galima pamatyti čia.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt