GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Publikacijos
 • Mokslo publikacijos sąrašo ar ataskaitos suformavimas VIDEO formatu:
Mokslo publikacijų paieška

LKA vardu skelbtų publikacijų paiešką galite atlikti eLABa paieškos portale tarp bibliotekos išteklių pasirinkus Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa).

Duomenų bazė:

Mokslo publikacijų duomenų bazėje LKA darbuotojai gali įvairiais aspektais analizuoti savo publikacijas, atsispausdinti statistines ataskaitas, publikacijų bibliografinius sąrašus žinodami:
Registracija:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje dirbantys autoriai publikacijas registruoja Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) talpykloje.

Kaip prisijungti eLABa sistemoje:
 • Norėdami įkelti naują publikaciją prisijunkite talpyklos adresu - https://talpykla.elaba.lt/.
 • Iš institucijų sąrašo pasirinkite Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 • įveskite savo e-pašto adresą, slaptažodį (dėl prisijungimo duomenų kreiptis lina.andrule@lka.lt)
 • spauskite Naujas dokumentas ir įveskite duomenis
 • įvedę duomenis, spauskite Perduoti bibliotekos darbuotojui tvirtinti
 • bibliotekininkui peržiūrėjus duomenis Jūsų publikacijos įrašas taps prieinamas per eLABa paieškos portalą.
Pastaba:

Registruojant publikaciją, privalote nurodyti: LKA prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį ir tematiką.
Jei publikaciją užregistravo kita institucija, gavus iš eLABa sistemos pranešimą būtina pateikti LKA bibliotekai publikacijos kopiją, jei leidinys nėra atvirai prieinamas:
 • Straipsniui (knygos daliai) - viso straipsnio ir leidinio, kuriame jis paskelbtas, antraštinių lapų abiejų pusių su leidimo ir recenzavimo duomenimis bei turinio lapų PDF kopija.
 • Knygai - titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais ir recenzavimo duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo lapų bei teksto pirmo ir paskutinio puslapių PDF kopija.
 • Kopija nebūtina, jei publikacija išleista Akademijoje ir patalpinta tinklalapyje. Internete paskelbtoms publikacijoms autorius pateikia elektroninę nuorodą. Be dokumento šaltinio nuorodos arba jo kopijos publikacija netvirtinama.
Instrukcijos
 • eLABa talpyklos naudotojo vadovas kaip registruoti publikaciją eLABa talpykloje PDF formatu.
 • eLABa talpyklos naudotojo vadovas publikacijoms įkelti PDF formatu
 • Mokslo publikacijos įkėlimo ir tvarkymo eLABa talpykloje instrukcija VIDEO formatu:
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt