GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Siūlyk knygą

Jeigu neradote jums rūpimos knygos mūsų kataloge, galite pasiūlyti ją įsigyti. Užpildykite šią formą ir bibliotekos darbuotojai, atsižvelgę į jūsų pageidavimus ir bibliotekos fondų pirkimų planus, galbūt įsigis šią knygą.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt