GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Bibliotekos tikslas
Per 26 gyvavimo metus biblioteka sukaupė didelius mokslo ir mokomosios literatūros karybos, socialinių, humanitarinių ir technologijos mokslų tematika, mokymo ir kitų informacijos šaltinių fondus, kurie kasmet pasipildo keliais šimtais naujų leidinių, skirtų studijoms ir tyrimams.
Bibliotekos užduotis – aprūpinti mokslinės veiklos ir studijų procesus vertinga, visapuse informacija. Tačiau svarbu ne tik užtikrinti visų KAS besimokančiųjų ir dirbančiųjų informacinius poreikius, bet ir sukurti jaukią aplinką, modernias ir patogias erdves, kuriose būtų galima ne tik lengvai susirasti ir ramiai perskaityti reikiamą knygą ar žurnalą, bet ir pasirengti individualioms ar grupinėms užduotims, diskutuoti, aptarti naujausias mokslo ir studijų problemas.

Biblioteka ir toliau dės pastangas, kad nuolat gerėtų vartotojų aptarnavimo kokybė, kurdama naujas, patogias studijų erdves – fizines ir virtualias.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt