GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRAS
Bibliotekos veikla
Akademijos biblioteka – jauniausia tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų – savo veiklą pradėjo 1992 m. drauge su Krašto apsaugos mokykla. Tai lėmė bibliotekos pobūdį – pareigą komplektuoti įvairius karybos mokslo šakų leidinius, kariniam rengimui ir akademinėms studijoms būtiną literatūrą, kuria noriai naudojasi ne tik kariūnai, bet ir čia įvairiuose karjeros ir kvalifikacijos kursuose besimokantys karininkai, seržantai, civiliai. Čia sukaupta per ketvirtį milijono leidinių. Biblioteka atvira ne tik Akademijos bendruomenei, bet ir krašto apsaugos sistemos karininkams, specialistams, kitų aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams.

Akademijos biblioteka – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) narė, Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPPK) narė. Ji atlieka informacijos paiešką pagal vartotojų užsakymus, taip pat vykdo temines informacijos užklausas, turi sukaupusi įvairių šalių ikikarinių žurnalų karine tematika fondą. Bibliotekoje teikiama TBA (tarpbibliotekinio abonemento) paslauga.

2000 m. bibliotekoje įdiegta integrali informacinė programa ALEPH-500, leidžianti įsijungti į aukštųjų mokyklų suvestinį elektroninį katalogą. Yra galimybė naudotis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos katalogais, atlikti skaitytojų aptarnavimą.

Biblioteka užtikrina galimybę naudotis kokybiškomis elektroninių duomenų bazėmis: elektroninių visateksčių žurnalų duomenų baze EBSCO Publishing (nuo 2005 m.), Oxford Reference Online, duomenų baze, kurioje yra per 1,5 mln. enciklopedinių įrašų (nuo 2006 m.), Oxford Journals Online. Skaitytojai yra mokomi naudotis bibliotekos informacine baze. Bibliotekos fondą nuolat papildo Akademijos mokslininkų, dėstytojų ir instruktorių išleisti darbai. Nuo 2011 metų veikia Akademijos mokslininkų publikacijų duomenų bazė (PDB).

2018 m. prie Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bibliotekos prijungta Lietuvos technikos biblioteka. Bibliotekos pastato Šv. Ignoto gt. 6 (architektūros paminklo) istorija.

LKA bibliotekos teikiamos paslaugos:

leidinių užsakymas per TBA (tarpbibliotekinį abonementą);
informacijos paieška, vartotojų užsakymų atlikimas;
kopijavimas;
skenavimas.

Veiklos dokumentai:

Bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklės (PDF)
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų informacijos ir leidybos centras
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt